Outsourcing comercial - Staff Global Group

Outsourcing comercial

Oferim serveis de outsourcing comercial i gestió del punt de venda.

Negociació d’espais i assortit

Introducció de referencies

Presentació de productes

Gestió d’estocs

Control i seguiment de plans promocionals

Assegurar la presencia de producte a lineals i exposicions addicionals.