Formació: Staff Sales Academy - Staff Global Group

Formació: Staff Sales Academy

Formem a tot el personal que contractem amb l’objectiu de dotar-los dels recursos apropiats per a desenvolupar la seva tasca, mitjançant una plataforma de e-learning pròpia i guiats per experts del sector. Oferim la possibilitat d’acompanyar als departaments de RR.HH. en les seves tasques de captació d’habilitats de venda i de complimentar l’onboarding dels seus futurs empleats.