Gestió de serveis educatius - Staff Global Group

Gestió de serveis educatius

Oferim programes educatius, on dissenyem i conceptualitzem els guions i continguts. Dissenyem campanyes i activitats educatives

Proporcionem serveis de educadors, animadors y  talleristes.

Comptem amb professionals del àmbit de la docència i la pedagogia, així com especialistes en diferents matèries: art, historia, ciències, etc., que ens ajuden a desenvolupar i monitoritzar cada projecte educatiu.